Jean-Patrick DELOIZY
Moniteur Cycliste – Guide

-Tècnic de ciclisme

– Monitor esportiu, ciclisme
-Entrenador professional en cilcisme
-Múmero d’inscripció en el REP: 025041

Assurance Responsabilité civile

Nº 57722812