Jean-Patrick DELOIZY
Cycling Monitor – Guide


				

-Tècnic de ciclisme

 
– Monitor esportiu, ciclisme
-Entrenador professional en cilcisme
-Múmero d’inscripció en el REP: 025041

Assurance Responsabilité civile

Nº 57722812